Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıklarına neden  olan enfeksiyon etkenlerini tanımlayan ve onların konak ile olan ilişkilerini ve bu ilişkiler sonucu konakta ortaya çıkan değişimleri ve tedavi  ya da alınması gereken önlemleri detaylı şekilde  inceleyen çok geniş bir bilim dalıdır. 

 

Gerek enfeksiyon hastalık etkenlerinin belirlenmesinde veya tanının desteklenmesinde, gerekse uygun ve etkili tedavi yöntemlerinin uygulanmasına ışık tutmada veya tedavi takibinde ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi gibi konularda mikrobiyoloji laboratuvarına çok önemli görevler düşmektedir..

Laboratuvarımız , enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi, tedavi takibi ve kontrolünde çok önemli bir basamağı oluşturan mikrobiyoloji alanında  rutin laboratuvar hizmetleri vermektedir.

Bakteriyoloji 

  Her türlü örnekten (boğaz,burun,kulak,  yara/püy, doku, idrar, genital sistem, kan, steril vücut sıvıları,) uygun besi yerlerine bakteriyolojik  kültür yapılmakta ve üremesi olan örneklerde, üreyen bakterilerin tanımlanması ve uygun antibiyotik duyarlılık testleri CLSI (Clinical Laboratory Standarts Institute) uygulama kriterlerine uygun olarak yapılmaktadır.
Gerek duyulursa yeni hazırlanmış preparatlar bakteriyolojik boyalarla boyanarak mikroskobik olarak incelenmektedir.

Tüberküloz

Tüm klinik örneklerde mikroskobik olarak boyalı(EZN) preparatlarda AARB (M. tuberculosis) aranması(direk/teksif) yapılmaktadır

Parazitoloji

Mikroskopi ile dışkı ve idrarda parazit muayenesi yanında,Boyalı mikroskobik incelemelerle Leismania,Plasmodium gibi diğer doku parazitlerinin araştırılması da yapılmaktadır. 

Seroloji 

Mikroskobik olarak veya kültür gibi klasik yöntemler ile tanımlanması güç ve zor olan enfeksiyon etkenlerinin antjenlerini/toksinlerini veya tanıya destek olabilecek farklı antijenlerine karşı oluşan antikorları ve antikor çeşitleri manuel(kaset test,standart tüp aglütinasyon, lam aglütinasyon) veya otomatize ELISA yöntemiyle  sensitivite ve spesifitesi yüksek en yeni serolojik yötemlerle birçoğu günlük olarak çalışılmaktadır.